Over ons

The legacy company

Leader To Legend

Vanuit The Legacy Company hebben wij meer dan 20 jaar ervaring in het strategisch en duurzaam bouwen van persoonlijke merken en carrières. Dit doen wij voor invloedrijke mensen met publieke functies die o.a. werkzaam zijn in de topsport, mediabranche, politiek, film -en muziekindustrie, medische sector en de corporate wereld.

Wij ontwikkelen Legacy Strategy’s samen met leiders. Het fundamentele document waarin de potentie van hun ‘verrijkende’ invloed ligt opgeslagen. Samen met hen creëren wij de ideale werkomgeving waarin individuen van teams op hun natuurlijke best kunnen zijn. De omgeving waarin het volledig menselijk potentieel kan worden ontdekt, geprofileerd en benut. Dit doen wij door o.a. een veilige cultuur te bouwen, een gezond prestatieklimaat te creëren, een inclusieve werving & selectieprocedure te hanteren en een menselijk communicatiebeleid na te leven. Voor The Legacy Company vormen deze ingrediënten de basis om op duurzame wijze te kunnen bouwen aan een Legacy.

Een Legacy waar onze klanten trots op zijn, omdat ze hier ‘aangestuurde’ invloed op hebben gehad. 

Rolmodellen die met hun unieke bijdrage een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten op onze samenleving, zullen nooit vergeten worden door hun Legacy. Hun heldendaad of topprestatie is bijvoorbeeld vereeuwigd in een boek, documentaire of lied. Deze rolmodellen hebben vanaf hun invloedrijke positie het duurzame verschil gemaakt door te handelen vanuit een niet-agressieve-machtsvorm. 

Met de impact die zij hebben gemaakt hebben ze veel mensen geïnspireerd, gesteund en beter gemaakt. Ze hebben geschiedenis geschreven en hebben met hun leiderschap vanuit hun branche een positieve invloed (gehad) op de toekomst van onze kinderen.

Iedere leider kan op zijn eigen schaal een legende worden, maar dan moet je wel weten: hoe.

Daarom hebben wij The Leader to Legend Program ontwikkeld waarin wij leiders trainen in Legendary Leadership. Al onze kennis over systemen, cultuur, gedrag en strategische positionering gebundeld in één programma om door te geven aan de leiders van nu.

Aan diegene die werkelijk bereid en bekwaam (genoeg) zijn om (het systeem) te veranderen en om zichtbaar het verschil te gaan maken.

Leiders schrijven tijdens het programma hun eigen Leader Legacy Strategy. Zij hebben een duidelijke missie om vanaf hun invloedrijke positie ‘nu’ het positieve verschil te maken om wat ze bijdragen en om ‘later’ herinnerd te worden om de mens wie zij waren. Zij hebben een doordacht plan, het emotionele uithoudingsvermogen, het aanpassingsvermogen en het vermogen om de wereld te inspireren. Bewust bekwaam in transitie van Leider tot Legende.

En dat proces begeleiden wij van ontwikkeling tot uitvoering.

Onze

Overtuiging

Het is onze overtuiging dat emotioneel uithoudingsvermogen, aanpassingsvermogen en inspirerend vermogen samen de basis vormen om vanuit een ‘niet-agressieve’ machtsvorm te kunnen leiden en ‘wel-beheerst’ en krachtig te kunnen staan voor idealen.

Daarom trainen wij leiders, tijdens het Leader to Legend programma op Legendary Leadership. Hier trainen wij niet op nieuwe vaardigheden maar gaan we het aangeboren intermenselijk potentieel ‘optrainen’, om het totale vermogen maximaal ‘aan’ te kunnen zetten.

Leader to legend

Over Victoria Houwen

Oprichter en eigenaar van The Legacy Company.

In de afgelopen 20 jaar van mijn carrière heb ik strategisch gebouwd aan de ontwikkeling van persoonlijke merken van o.a. TV-persoonlijkheden, politici, topsporters, acteurs, zangers, topondernemers, schrijvers, bestuurder en leiders. Voor deze professionals met (publieke) topfuncties heb ik Legacy strategieën geschreven en high performance teams samengesteld en aangestuurd om hier concreet aan te kunnen bouwen. Om dit op duurzame wijze te kunnen doen heb ik de ideale organisatieomgeving gecreëerd waar het volledig menselijk potentieel ontdekt en benut kon worden. Ik weet wat nodig is om impact te kunnen maken vanuit positionering die echt, inspirerend en geloofwaardig is.

Cliënten die ik begeleid heb tijdens de ontwikkeling van hun merk hebben boeken op de markt gebracht, muziekalbums, films, documentaires etc. Sommige van hen hebben (non)profit organisaties opgericht om hun maatschappelijk hart te laten spreken. Anderen hebben met hun topsportprestaties Olympisch goud gehaald of een onderscheiding voor hun leiderschap in ontvangst genomen. Zij zullen herinnerd worden om hetgeen zij hebben nagelaten aan de wereld en zullen als Legendes voortbestaan als zij er op een dag niet meer zijn. Ik wil mensen beter maken vanuit hun kern, in wie ze zijn als mens, wat hun bijdrage is als leider en welk gedrag passend is bij die (voorbeeld)rol en machtspositie, zodat zij op duurzame wijze kunnen bouwen aan hun Legacy.

Zelf bouw ik aan mijn eigen Legacy door leiders te begeleiden in hun transitieproces tot legende tijdens The Leader to Legend Program waarin verbinding en compassie centraal staan. 

Ik heb verschillende (voorbeeld)rollen o.a. als vrouwelijk ondernemer, moeder, dochter, zus, echtgenote, vriendin, en businesspartner. Mijn gedrag heeft in mindere en meerdere mate invloed op het levensgeluk van deze mensen. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt dat discriminatie, verwaarlozing en kansongelijkheid een fatale afloop hadden. Machtsmisbruik, onvermogen en gebrek aan compassie zijn de boosdoeners geweest. Bewuste, empathische en sociaal-intelligente rolmodellen mogelijk de redding.


Niet alleen in mijn nabije omgeving maar ook op grote schaal zie ik dat het menselijk potentieel alleen volledig benut kan worden binnen een systeem dat aangestuurd wordt door een niet-agressieve-machtsvorm. Mijn (levens)ervaring, samen met de misstanden in o.a. de mediawereld waarin ik dagelijks werkzaam ben en de sociaal arme wereld waarin wij leven zijn mijn vuur om het anders te willen doen. Om het systeem te veranderen en processen positief te beïnvloeden, samen met de leiders van nu, het beter te doen ook voor volgende generaties. 

 

Ieder mens heeft onderbelicht en onontwikkeld potentieel. 

Ik zie dat potentieel, til het op en ‘zet het aan’. De kracht die dan vrijkomt bepaald voor een groot gedeelte de unieke waarde van een Legendarisch Leider.

 

Tijdens de trainingsfase van het programma, laat ik mensen zelf ‘voelen’ en ‘inzien’ dat ze invloed hebben op andere processen dan op het vlak waarop zij ‘denken’ dat ze invloed hebben. Valse ongestuurde ideeën over invloed die voornamelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant en mogelijk ‘krampachtig’ met veel lawaai worden gepresenteerd. Invloed die ‘per ongeluk’ zo heeft uitgepakt, met of zonder positief resultaat, omdat ze stuurloos was.  

Intensief kennismaken met een werkvorm van invloed die niet gaat over, ‘kijk mij eens invloed hebben’, maar wél gaat over een niveau van invloed waarvoor zelfbeheersing, empathie en authenticiteit nodig zijn om processen een kant op te laten bewegen die gunstig en acceptabel zijn. Die verrijkend zijn omdat ze de gelegenheid geven tot beter-maken en open-stellen waardoor ‘anderen’ hun potentieel kunnen ontdekken, profileren en benutten. 

De nieuwe vorm van invloed gaat, mijns inziens, over, ‘wie kan het meest zien en toestaan van en geopend en bevrijdt krijgen in een ander – zonder enige vorm van dwang – om van daaruit (ook) topprestaties leveren, doelen te behalen en op te schalen. 

Dat is mijn bijdrage aan de wereld voor alle (volgende) generaties die hierin leven. 

Wat andere zeggen